Jehorama

Hledám varianty 'jehorama' [ jehorama ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 1:17...na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. O ostatních...
2. Královská 11:2...původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše...
2. Královská 12:19...dary svých předků, judských králů JošafataJehorama a Achaziáše, i vlastní zasvěcené dary a všechno...
1. Letopisů 3:11...syna Asu, ten měl syna Jošafata, ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, ten...
2. Letopisů 22:11...Jošeba, manželka kněze Jojady a dcera krále Jehorama, schovala Joaše před Atalií, aby ho nezabila....
Matouš 1:8...Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, Uziáš zplodil Jotama,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |