Jehoram

Hledám varianty 'jehoram' [ jehoram ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 22:51...Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal...
2. Královská 8:16...krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti...
2. Královská 8:21...proti judské nadvládě a ustanovil si králeJehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci...
2. Královská 8:24...se, jak známo, píše v Kronice judských králůJehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými...
2. Letopisů 21:1...Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovi, byli: Azariáš,...
2. Letopisů 21:4...svěřil Jehoramovi, svému prvorozenémuJehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil...
2. Letopisů 21:5...své bratry i některé z izraelských vůdcůJehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 21:9...proti judské nadvládě a ustanovil si králeJehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými...
2. Letopisů 21:10... dodnes. V téže době se vzbouřila i LibnaJehoram totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal...
Matouš 1:8...Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, Uziáš zplodil Jotama,...

Slova obsahující jehoram: jehoram (10) jehorama (6) jehoramovi (2) jehoramovy (1) jehoramův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |