Jehoašova

Hledám varianty 'jehoašova' [ jehoašova ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 14:27...pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal...
Ozeáš 1:1...a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše....
Amos 1:1...krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o Izraeli. Říkal: Hospodin bude ze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |