Jehoaš

Hledám varianty 'jehoaš' [ jehoaš ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Královská 13:9...v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se...
2. Královská 13:10...judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchal, co...
2. Královská 13:13...známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám....
2. Královská 13:14... Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj,...
2. Královská 13:25...na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadadJehoaš, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi, synu...
2. Královská 14:9... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden bodlák...
2. Královská 14:11...i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u...
2. Královská 14:13...jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna...
2. Královská 14:16...známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi...
2. Letopisů 25:18... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal...
2. Letopisů 25:21... protože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u...
2. Letopisů 25:23...jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna...

Slova obsahující jehoaš: jehoaš (14) jehoaše (3) jehoašova (3) jehoašovi (2) jehoašovy (2) jehoašův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |