Jefunův

Hledám varianty 'jefunův' [ jefunův ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 13:6... syn Choriův, z pokolení Šimeon, Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z pokolení...
Numeri 14:6...prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské...
Numeri 14:30...přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali...
Numeri 14:38...šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta...
Numeri 26:65...poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery...
Numeri 32:12... neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.'...
Numeri 34:19...zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z pokolení...
Deuteronomium 1:36... že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou...
Jozue 21:12...tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné...
1. Letopisů 6:41...u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |