Jedenáctého

Hledám varianty 'jedenáctého' [ jedenáctý (6) jedenáctého (12) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 7:72...oběti. To byl dar Achiezera, syna AmišadajovaJedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel,...
Deuteronomium 1:3...Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům...
1. Královská 6:38...chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci zivJedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám...
2. Královská 9:29...Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do...
2. Královská 25:2...obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého...
1. Letopisů 12:14...Jochanan, devátý Elzabad, desátý Jirmejáhjedenáctý Machbanaj. Tito Gádovi synové veleli vojsku;...
1. Letopisů 24:12...Ješua, desátý: Šechaniášjedenáctý: Eliašib, dvanáctý: Jakim, třináctý: Chupa,...
1. Letopisů 25:18...Šimei a jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12 dvanáctý:...
1. Letopisů 27:14...ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůJedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze...
Jeremiáš 1:3...krále Joakima, syna Jošiášova, a do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 39:2...a oblehl jej. Devátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba...
Jeremiáš 52:5...obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne...
Ezechiel 26:1...svoji pomstu, poznají, že jsem Hospodin."  Jedenáctého měsíce dvanáctého roku, hned prvního dne toho...
Ezechiel 30:20...že jsem Hospodin." Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Ezechiel 31:1... jsem Hospodin." Prvního dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Zachariáš 1:7...cesty a za své jednání.'" Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce...
Zjevení 21:20... osmý beryl, devátý topas, desátý chrysoprasjedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. A těch dvanáct bran...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |