Jecer

Hledám varianty 'jecer' [ jecer ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 46:24...Chušim. Synové Neftalímovi: Jachceel, GuniJecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval...
Numeri 26:49...něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijskýJecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský. To...
1. Letopisů 7:13...Chušim. Synové Neftalímovi: Jachaciel, GuniJecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy. Synové Manasesovi:...

Slova obsahující jecer: jecer (3) jecerský (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |