Jebusejského

Hledám varianty 'jebusejského' [ jebusejského ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 19:11...svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu...
2. Samuel 24:16...Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl...
2. Samuel 24:18..."Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak...
1. Letopisů 21:15...Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla,...
1. Letopisů 21:18... jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově...
1. Letopisů 21:28...tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat. (Hospodinův...
2. Letopisů 3:1...na místě, které David připravil, na mlatu Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |