Ješua

Hledám varianty 'ješua' [ ješuy (1) ješuu (1) ješuovi (5) ješua (7) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Letopisů 24:11...Hakoc, osmý: Abiáš, devátýJešua, desátý: Šechaniáš, jedenáctý: Eliašib, dvanáctý:...
2. Letopisů 31:15...městech měl pomocníky Edena, MinjaminaJešuu, Šemajáše, Amariáše a Šechaniáše, kteří svědomitě...
Ezdráš 2:6...Arachovi 775 synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 812 synové Elamovi 1...
Ezdráš 2:40...Charimovi 1 017. Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74 zpěváci...
Nehemiáš 7:11...Arachovi 652 synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 818 synové Elamovi 1...
Nehemiáš 7:43...Charimovi 1 017. Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74 zpěváci...
Nehemiáš 8:7...tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš,...
Nehemiáš 9:4... svému Bohu. Na levitských stupních stál Ješua, Binui, Kadmiel, Šebaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani a...
Nehemiáš 9:5...a hlasitě volali k Hospodinu, svému Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani, Chašabnejáš, Šerebiáš, Hodiáš,...
Nehemiáš 10:10... Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží. LevitéJešua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel...
Nehemiáš 11:26...vesnicích, v Jekabceelu a jeho usedlostech, v Ješuovi, Moladě, Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebě a...
Nehemiáš 12:8...a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levitéJešua, Binui, Kadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se...
Nehemiáš 12:24...Eliašibova. Přední levité: Chašabiáš, ŠerebiášJešua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu...
Lukáš 3:29...syna Kosamova, syna Elmadamova, syna Erova, syna Ješuy, syna Eliezerova, syna Jorimova, syna Matatova, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |