Jas

Hledám varianty 'jas' [ jasu (1) jasem (6) jas (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Izaiáš 60:3... Ke tvému světlu půjdou národy a královéjasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti...
Daniel 12:3...k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí,...
Abakuk 3:4...sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je...
Lukáš 11:36...světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jas a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak...
Skutky 22:11...dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl jsem oslepen jasem toho světla, a tak moji společníci museli do...
2. Tesalonickým 2:8... Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude...
Židům 1:3...všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným...
Zjevení 21:11...sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávouJasem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu...

Slova obsahující jas: eljasaf (5) eljasafa (1) jas (1) jasem (6) jasná (2) jasné (16) jasně (17) jasněji (1) jasnější (1) jasnému (1) jasnou (3) jasnovidce (3) jasnovidci (1) jasnovidců (1) jasnovidec (2) jasnovidectvím (3) jasnozřivost (2) jasnozřivý (2) jasný (3) jasným (3) jaspis (3) jaspisem (1) jaspisu (3) jasu (1) nejasně (1) nevyjasní (1) objasnil (1) objasňovali (1) rozjasni (9) rozjasní (1) rozjasnil (2) rozjasnily (2) rozjasňuje (1) vyjasnění (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |