Jarmutu

Hledám varianty 'jarmutu' [ jarmutu ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 10:5...králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král Lachiše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi...
Jozue 10:23...králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále...
Jozue 12:11...Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu jeden, král Lachiše jeden, král Eglonu jeden, král...
Nehemiáš 11:29...Mekoně a jejích vesnicích, v En-rimonu, CorejiJarmutu, Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |