Jahcy

Hledám varianty 'jahcy' [ jahcy ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 21:23...a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a...
Izaiáš 15:4... Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich duše je...
Jeremiáš 48:34...Křik z Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim k Eglat-šelišiji,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |