Jaezeru

Hledám varianty 'jaezeru' [ jaezeru ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 21:32...v zemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam...
Jozue 13:25...Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země Amonců ...
2. Samuel 24:5...údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovaliJaezeru. Přišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále...
1. Letopisů 26:31...a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců...
Izaiáš 16:8...Vládci národů zdupali její ratolesti, které Jaezeru sahaly, které se dříve vinuly k poušti a jejíž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |