Jaezer

Hledám varianty 'jaezer' [ jaezer ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 32:3... knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot, DibonJaezer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beon, země,...
Numeri 32:35...vystavěli Dibon, Atarot, Aroer, Atarot-šofanJaezer, Jogbehu, opevněná města Bet-nimra a Bet-haran a...
Jozue 21:39...města s jejich pastvinami: Machanajim, ChešbonJaezer - celkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku...
1. Letopisů 6:66...dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, ChešbonJaezer s jejich pastvinami. Synové Isacharovi: Tola, Pua,...
Izaiáš 16:9...proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer; svými slzami smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť...
Jeremiáš 48:32... Nad tebou pláču, révo Sibmy, tak jako pláče Jaezer. Tvé výhonky k moři dosahovaly, k Mrtvému moři,...

Slova obsahující jaezer: jaezer (7) jaezerskou (1) jaezeru (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |