Jabok

Hledám varianty 'jabok' [ jabok ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 32:23...otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co...
Numeri 21:24...ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců byla totiž...
Deuteronomium 2:37...ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš...
Deuteronomium 3:16...Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který tvoří hranici Amonců. Jejich západní hranici...
Jozue 12:2...toho potoka přes polovinu Gileádu k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále pláň Arava k...

Slova obsahující jabok: jabok (5) jaboku (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |