Jabínovi

Hledám varianty 'jabínovi' [ jabínovi ]. Nalezeny 3 verše.
Soudců 4:2...je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl...
Soudců 4:24...Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně zničili. ...
Žalmy 83:10...Proveď jim to, co provedls Midiánu, SiseroviJabínovi u potoka Kíšonu. Rozprášeni byli tenkrát u En-doru...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |