Jízdo

Hledám varianty 'jízdo' [ jízdy (2) jízdu (8) jízdou (4) jízdo (2) jízdě (1) jízda (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 4:7...přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do...
Soudců 4:13...Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku...
Soudců 4:15...tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočil z...
2. Samuel 16:2... "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsoujízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem...
1. Královská 1:5...budu ," prohlašoval. Opatřil si vozyjízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale...
1. Královská 9:19...zásobovací města, města pro vozy, města pro jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavět v Jeruzalémě,...
1. Královská 20:20... Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolujízdou. Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i...
1. Královská 20:25...si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na rovině. Uvidíš, že je...
2. Královská 2:12...to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můjJízdo izraelská!" A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své...
2. Královská 9:20...ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn Nimšiho; jede jako šílený."...
2. Královská 13:14... plakal nad ním a volal: "Otče můj, otče můjJízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk a šípy." Když...
2. Letopisů 8:6...zásobovací města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu...
Ezdráš 8:22... Styděl jsem se totiž prosit krále o vojskojízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme...
Nehemiáš 2:9...listy. Král se mnou poslal vojenské velitelejízdu. Jakmile se to doslechl Sanbalat Choronský a úředník...
Ezechiel 23:24...na koních. Přitáhnou na tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí svými...
Ezechiel 26:10...koní a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne...
Ezechiel 27:20...Dedan s tebou obchoduje sedlovými pokrývkami pro jízdu. Arabové a všichni kedarští princové jsou tvými...
Joel 2:5... řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské vrcholy. Hučí, jako když...
Nahum 3:3...Kola rachotí! Koně se dali v trysk! Vozy lomozíJízda útočí! Mečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých,...
Abakuk 1:8...než leopard, divočejší než vlci zvečera. Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, letí...

Slova obsahující jízdo: jízdo (2) jízdou (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |