Jábeše

Hledám varianty 'jábeše' [ jábeše ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 11:1...se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme...
1. Samuel 11:3...oko, abych potupil celý Izrael." StařešinovéJábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly...
1. Samuel 11:5...ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch...
1. Samuel 11:9...Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám...
1. Samuel 31:12...těla jeho synů z betšanské hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali jejich ostatky a...
1. Letopisů 10:12...tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |