Izraelovu

Hledám varianty 'izraelovu' [ izraelovu ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 115:12...na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu, požehná těm, kdo Hospodina...
Izaiáš 46:3..., dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu Izraelovu, vy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od...
Jeremiáš 51:5...jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu. Utečte z Babylonu! Prchejte všichni o život!...
Pláč 2:1...zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |