Izraelovi

Hledám varianty 'izraelovi' [ izraelovi ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 42:5...totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými...
Genesis 43:8...svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás...
Genesis 45:21...- vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova...
Genesis 46:2... přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem...
Genesis 46:5..." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebuIzraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a...
Genesis 46:29...svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku...
Genesis 49:2...slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený, síly a mého...
Žalmy 68:27...Boha ve svých shromážděních, velebte HospodinaIzraelovi potomci! Maličký Benjamín v čele si vykračuje,...
Izaiáš 45:25... přijdou k němu a budou zahanbeni, ale všichni Izraelovi potomci dojdou v Hospodinu slávy a vítězství. ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |