Izraelův

Hledám varianty 'izraelův' [ izraelův ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 49:24...z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí...
Soudců 18:29...to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím se ale to město jmenovalo Laiš....
1. Královská 18:36...a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, IzákůvIzraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem...
Izaiáš 45:11..."Na cos měla bolesti?" Toto praví HospodinIzraelův Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost se ...
Izaiáš 47:4...a nikoho neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v...
Jeremiáš 31:9...přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |