Izmaelský

Hledám varianty 'izmaelský' [ izmaelský ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 17:25...velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigail, dceru Nachašovu, sestru...
1. Letopisů 2:17... Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou...
1. Letopisů 27:30...v údolích Šafat, syn Adlajův; za velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský; za brav Jaziz...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |