Itamara

Hledám varianty 'itamara' [ itamara ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 6:23... a ta mu porodila Nádaba, Abihua, EleazaraItamara. Synové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou...
Exodus 38:21...rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurova...
Leviticus 10:16... že byl spálen. Rozhněval se tedy na EleazaraItamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za...
Numeri 4:28...setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti...
Numeri 4:33...jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 7:8...dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |