Itamar

Hledám varianty 'itamar' [ itamar ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 28:1...- Áron a jeho synové Nádab a Abihu, EleazarItamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě...
Numeri 3:2...synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, EleazarItamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží...
Numeri 3:4...otcem Áronem konali kněžskou službu EleazarItamar. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:60... Áronovi se narodil Nádab, Abihu, EleazarItamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem...
1. Letopisů 5:29...Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, EleazarItamar. Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu...
1. Letopisů 24:1...oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, EleazarItamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich...
1. Letopisů 24:2...jejich otec; kněžství proto vykonávali EleazarItamar. Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a...

Slova obsahující itamar: itamar (7) itamara (6) itamarovi (4) itamarovy (1) itamarových (2) itamarův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |