Itajovi

Hledám varianty 'itajovi' [ itajovi ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 15:19...všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a...
2. Samuel 15:22...živ, tam bude i tvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy s námi." A tak Itaj...
2. Samuel 18:2...jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král...
2. Samuel 18:5... Král tehdy přikázal Joábovi, AbišajoviItajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem šetrně - vždyť je to...
2. Samuel 18:12...uši, jaké rozkazy dal král tobě, AbišajoviItajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |