Isachara

Hledám varianty 'isachara' [ isachara ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 1:8...Judy: Nachšon, syn Aminadabův, z Isachara: Netaneel, syn Cuarův, ze Zabulona: Eliab, syn...
Numeri 1:28...Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Soudců 5:15...ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. VůdcovéIsachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když...
1. Letopisů 12:33...určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením -...
1. Letopisů 12:41...bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech,...
1. Letopisů 27:18...Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, za Zabulona Jišmajáš, syn...
2. Letopisů 30:18...posvětili Hospodinu. Mnozí z Efraima, ManaseseIsachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |