Išmael

Hledám varianty 'išmael' [ išmael ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Královská 25:23...Gedaliáše správcem, přišli za ním do MicpyIšmael, syn Netaniášův, Jochanan, syn Kareachův, Serajáš,...
2. Královská 25:25...povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského rodu a...
Jeremiáš 40:8...do Babylonu, přišli za Gedaliášem do MicpyIšmael, syn Netaniášův, Jochanan a Jonatan, synové...
Jeremiáš 41:1...Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovým, přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími deseti...
Jeremiáš 41:2...hodnostářům. Během společné hostiny v Micpě pak Išmael, syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi deseti muži...
Jeremiáš 41:3...jmenoval zemským správcem sám babylonský králIšmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě...
Jeremiáš 41:6... které chtěli přinést do Hospodinova chrámuIšmael, syn Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a celou...
Jeremiáš 41:7...synem Achikamovým." Jakmile vešli dovnitř městaIšmael, syn Netaniášův, je se svými muži pobil a naházel je...
Jeremiáš 41:9...nepobil je s ostatními. Těla všech zavražděných Išmael naházel za Gedaliášem do jímky. Je to ta jímka,...
Jeremiáš 41:10... syn Netaniášův, ji naplnil mrtvolami. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě - královské...
Jeremiáš 41:13...v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmael s sebou, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a s ním...
Jeremiáš 41:14...velitele, zaradovali se. Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k...
Jeremiáš 41:15...a přešli k Jochananovi, synu KareachovuIšmael, syn Netaniášův, ale Jochananovi s osmi svými muži...
Jeremiáš 41:16...byli s ním, se pak ujali všech přeživších, které Išmael, syn Netaniášův, odvedl z Micpy poté, co zavraždil...
Jeremiáš 41:18...Utíkali před Babyloňany - báli se jich, protože Išmael, syn Netaniášův, zavraždil Gedaliáše, syna...

Slova obsahující išmael: išmael (17) išmaela (2) išmaele (1) išmaelovi (2) jišmael (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |