Iškariotský

Hledám varianty 'iškariotský' [ iškariotský (6) iškariotského (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Matouš 10:4... Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. Těchto dvanáct Ježíš...
Matouš 26:14...památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím. "Co mi dáte,...
Marek 3:19...Alfeova, Tadeáše, Šimona Horlivce a Jidáše Iškariotského, který ho potom zradil. Když se pak vrátil...
Marek 14:10...památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho...
Lukáš 6:16... Šimona zvaného Zélot, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. S těmi sestoupil z...
Lukáš 22:3...se lidu. Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti. Odešel a domluvil se...
Jan 6:71...je ale ďábel." A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním z...
Jan 12:4...vůní masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: "Proč se ta mast...
Jan 13:2...večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu...
Jan 13:26... Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan....
Jan 14:22...budu milovat a dám se mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |