Hosana

Hledám varianty 'hosana' [ hosana ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 21:9... Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž přichází v...
Matouš 21:15...divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?"...
Marek 11:9... kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!"...
Marek 11:10..."Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu...
Jan 12:13...Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |