Horlím

Hledám varianty 'horlím' [ horlit (1) horlíš (1) horlím (2) horlili (1) horlil (3) horlí (1) horlete (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 25:13...jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl...
1. Královská 19:10..."Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele...
1. Královská 19:14..."Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele...
Izaiáš 26:11... hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé...
Zachariáš 1:14...tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupůHorlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hrozně se...
Zachariáš 8:2...Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupůHorlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen...
Římanům 10:2...se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti. Jelikož neznají Boží...
1. Korintským 12:31...snad všichni jazyky? Vykládají snad všichniHorlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě...
1. Korintským 14:1...ale největší z nich je láska. Následujte láskuhorlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste...
1. Korintským 14:39...to neuznává, nebude uznán. Nuže, bratři mojihorlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem...
Galatským 4:17...to dobře. Chtějí vás odloučit ode , abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky...
Galatským 4:18...odloučit ode , abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vás....

Slova obsahující horlím: horlím (2) rozhorlím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |