Hohó

Hledám varianty 'hohó' [ hohó ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 35:21...vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň...
Žalmy 35:25...Bože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!"...
Žalmy 40:16...svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni...
Žalmy 70:4...jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni...
Ezechiel 25:3...Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad...
Ezechiel 26:2...člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán,...
Ezechiel 36:2...Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |