Hluší

Hledám varianty 'hluší' [ hluší (4) hluchým (2) hluchých (1) hluchý (3) hluchému (1) hluché (1) hluchá (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 4:11...mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin?...
Leviticus 19:14...se u tebe nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! ...
Žalmy 38:14...zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako...
Žalmy 58:5...kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby...
Izaiáš 29:18...sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé...
Izaiáš 35:5...zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk...
Izaiáš 42:18...nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnániHluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte, vidíte! Kdo je...
Izaiáš 42:19... vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebníkhluchý jako posel, jehož jsem pověřil? Kdo je slepý jako...
Izaiáš 43:8...ten slepý lid, který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se...
Matouš 11:5...slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistíhluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A...
Marek 7:37... Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo...
Marek 9:25...se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němýhluchý duchu, ti přikazuji: vyjdi z něj a do něj...
Lukáš 7:22...slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistíhluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |