Hivejci

Hledám varianty 'hivejci' [ hivejci ]. Nalezeny 3 verše.
Jozue 11:3...a Jebusejci a pod Hermonem v kraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku...
Jozue 24:11... Perizejci, Kananejci, Chetejci, GirgašejciHivejci i Jebusejci proti vám bojovali, ale vydal jsem je...
Izaiáš 17:9...den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli před syny Izraele - všude samá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |