Hivejcům

Hledám varianty 'hivejcům' [ hivejcům ]. Nalezeny 2 verše.
Exodus 23:23...k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, KananejcůmHivejcům a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět...
Jozue 9:7...uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |