Herodova

Hledám varianty 'herodova' [ herodových (1) herodovy (2) herodovi (5) herodově (1) herodova (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Matouš 2:12...od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceliHerodovi, vrátili se do své země jinudy. A hle, po jejich...
Matouš 2:15...jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy...
Matouš 14:6...za proroka. Dcera Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků a Herodovi...
Marek 6:18... ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je...
Marek 6:22...dcera Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl:...
Marek 8:15..."Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají...
Lukáš 8:3... z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které...
Lukáš 23:7...je Galilejec?" A když se dozvěděl, že jeHerodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech...
Skutky 12:11...doopravdy! Pán poslal svého anděla a vytrhl Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával." Když...
Skutky 23:35...dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídatHerodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje dorazil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |