Heny

Hledám varianty 'heny' [ heny ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 18:34...Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové SefarvaimuHeny a Ivy? Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů...
2. Královská 19:13...král Chamátu, král Arpádu, král města SefarvaimHeny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl...
Píseň 1:14...mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi...
Píseň 7:12...mně! Pojď, milý můj, do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovat! Ráno si přivstaneme, k vinicím zamíříme...
Izaiáš 37:13...král Chamátu, král Arpádu, král města SefarvaimHeny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |