Hemanových

Hledám varianty 'hemanových' [ hemanových ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 25:1...hlavní hodnostáři vyčlenili některé z AsafovýchHemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za...
1. Letopisů 25:4...prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot,...
2. Letopisů 29:14...ze synů Asafových Zachariáš a Mataniáš; ze synů Hemanových Jechiel a Šimei; ze synů Jedutunových Šemajáš a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |