Hemana

Hledám varianty 'hemana' [ hemana ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 5:11... dokonce i Etana Ezrachejského a Macholovy syny Hemana, Kalkola a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech...
1. Letopisů 15:17... citer, lyr a činelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna...
1. Letopisů 16:41... který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili...
1. Letopisů 25:5... Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu...
2. Letopisů 35:15...na svých místech podle příkazu Davida, AsafaHemana a králova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé...
Žalmy 88:1... Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože spásy, ve dne i v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |