Hebronských

Hledám varianty 'hebronských' [ hebronských (1) hebronský (2) hebronskému (1) hebronského (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 37:14... a přijď mi to povědět." A tak ho vyslalhebronského údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký...
Numeri 3:27... Z Kehata vzešel rod amramský, jisharskýhebronský a uzielský; to jsou kehatské rody. Čítaly celkem...
Numeri 26:58...do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod mušijský, rod korachovský....
Jozue 10:3...Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi Hohamovi, k jarmutskému králi Pireamovi,...
1. Letopisů 26:31...týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |