Hebrejové

Hledám varianty 'hebrejové' [ hebrejové ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 2:13... Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ...
1. Samuel 13:3...zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul...
1. Samuel 13:7...v rozsedlinách, vyhloubeninách a jamách. Někteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a Gileád....
1. Samuel 13:19...kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si...
1. Samuel 14:11...hlídce a Filištíni si řekli: "PodívejmeHebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z ...
1. Samuel 14:21...tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byli s Filištíny a přešli do...
2. Korintským 11:22...jako blázen - na to si troufám i . Jsou to Hebrejové? také! Jsou to Izraelité? také! Jsou símě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |