Hebrejů

Hledám varianty 'hebrejů' [ hebrejů ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 40:15... odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být...
Exodus 3:18...a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do...
Exodus 5:3...nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do...
Exodus 7:16...se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby...
Exodus 9:1...faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však...
Exodus 9:13...faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát ...
Exodus 10:3...faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit?...
Filipským 3:5...rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, HebrejHebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti...

Slova obsahující hebrejů: hebrejů (8) hebrejům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |