Hana

Hledám varianty 'hana' [ hanu (2) hanou (1) hano (1) haně (1) hana (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 1:2...Efraimce Cufa. Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla...
1. Samuel 1:5...i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli...
1. Samuel 1:8...ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčešHano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad...
1. Samuel 1:9...deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a popiliHana vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl...
1. Samuel 1:10...svatostánku právě seděl na stolci kněz ElíHana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s...
1. Samuel 1:13...Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích ústHana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale...
1. Samuel 1:15...řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen...
1. Samuel 1:18..." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel....
1. Samuel 1:19...zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok s...
1. Samuel 1:20...na ni nezapomněl. Než se rok s rokem sešelHana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel...
1. Samuel 1:22...Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slibHana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži,...
1. Samuel 1:26...a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta...
1. Samuel 2:1...celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu.  Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se...
1. Samuel 2:21...Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři...

Slova obsahující hana: bohana (2) hana (11) johana (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |