Hamedaty

Hledám varianty 'hamedaty' [ hamedaty ]. Nalezeny 4 verše.
Ester 3:1... Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce. Povýšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade...
Ester 3:10...prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a...
Ester 8:5...ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích...
Ester 9:24...napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si usmyslel vyhladit Židy. Hodil si pur...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |