Hamana

Hledám varianty 'hamana' [ hamanovi (7) hamanem (4) hamana (9) haman (24) ]. Nalezeno 38 veršù.
Ester 3:1...kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce. Povýšil jej a jeho křeslo...
Ester 3:2... Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo královské...
Ester 3:4...den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl...
Ester 3:5...projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se...
Ester 3:7...nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc....
Ester 3:8...měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adarHaman potom řekl králi Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi...
Ester 3:10...z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl...
Ester 3:11...Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš."...
Ester 3:15...a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. KrálHamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě Súsách zavládl...
Ester 4:7... co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů....
Ester 5:4...král ráčil, mohl by prosím král dnes přijítHamanem na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?"...
Ester 5:5...připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co žádá!" Král i...
Ester 5:8...přání a splnit mou žádost, nechť král přijdeHamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi...
Ester 5:9... Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale...
Ester 5:12...velmože i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou...
Ester 5:14...jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi zalíbila, a tak dal postavit ten kůl. noci...
Ester 6:4...předsálí královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje...
Ester 6:5... který pro něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl král....
Ester 6:6...panošové králi. " vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král...
Ester 6:10..."Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z...
Ester 6:11... nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho...
Ester 6:12...se pak vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když...
Ester 6:13...spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno...
Ester 6:14... když vtom dorazili královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester. Král i...
Ester 7:1...na hostinu, kterou vystrojila Ester. KrálHaman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad...
Ester 7:6...zavilý padouch," řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený....
Ester 7:7...vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahradyHaman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu...
Ester 7:8...ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. "Tak on se ještě u...
Ester 7:9...před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo...
Ester 7:10..." "Pověste ho na něj!" rozkázal král. A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje....
Ester 8:1... Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester a Mordechaj získal přístup k samému...
Ester 8:2...král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje...
Ester 8:3...ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal...
Ester 8:5...se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech...
Ester 8:7...královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal...
Ester 9:10... Arisaj, Aridaj, Vajzata, deset synů židobijce Hamana, syna Hamedatova. Pobili je, kořisti se však ani...
Ester 9:24...kterém jim napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si usmyslel vyhladit Židy....
Ester 9:25...nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |