Hagar

Hledám varianty 'hagar' [ hagar ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 16:1...děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi...
Genesis 16:3...Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s...
Genesis 16:4...dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedyHagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala...
Genesis 16:6... co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od  Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při...
Genesis 16:8...cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?"...
Genesis 16:15...vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a BeredemHagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi...
Genesis 16:16...z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. ...
Genesis 21:9... že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu...
Genesis 21:14...ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a...
Genesis 21:17...uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel...
Genesis 25:12...Abrahamovi porodila Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich...
Galatským 4:24...dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje...
Galatským 4:25...a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |