Hadada

Hledám varianty 'hadada' [ hadada ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 11:19...dům a stravu a dal mu i pozemky. Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své...
2. Královská 13:3...rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |