Hadad ezera

Hledám varianty 'hadad ezera' [ hadad | ezera ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 8:2Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat.
2. Samuel 8:3...a odváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby...
2. Samuel 8:11a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců, Moábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby.
2. Samuel 8:12...a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby. David si získal...
1. Královská 11:22"Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby.
1. Královská 11:23... synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko,...
1. Letopisů 18:2Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat.
1. Letopisů 18:3...povinné dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc...
1. Letopisů 18:8Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby,
1. Letopisů 18:9...Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého...

Slova obsahující hadad ezera: hadad (52) hadada (2) hadadovi (4) hadadovy (2) hadadovým (1) | abiezera (1) achiezera (1) eliezera (1) ezera (6) jezera (26) mezerami (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |