Habešany

Hledám varianty 'habešany' [ habešany ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Letopisů 14:11...tobě neobstojí smrtelník!" Hospodin tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil, takže se dali...
2. Letopisů 21:16...podnítil Filištíny i Araby sousedícíHabešany. Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali...
Ezechiel 30:9...ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili Habešany z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni...
Ezechiel 38:5...a štíty, všechny vyzbrojené meči, PeršanyHabešany i Libyjce s nimi, všechny se štíty a přilbami,...
Daniel 11:43...a veškeré bohatství Egypta, podmaní si LibyjceHabešany. Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |