Habešan

Hledám varianty 'habešan' [ habešan ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 18:21...zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se...
2. Samuel 18:31...tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin ...
2. Samuel 18:32...pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho králHabešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i...
2. Letopisů 14:8...samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi sty vozy a...
Jeremiáš 13:23...vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak...
Jeremiáš 38:7... se ale doslechl jeden z palácových dvořanůHabešan Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské bráně...
Jeremiáš 38:12...roztrhané hadry pod provazy v podpaží," řekl Habešan Ebed-melech Jeremiášovi. Když to Jeremiáš udělal,...

Slova obsahující habešan: habešan (7) habešana (1) habešané (5) habešanem (1) habešanovi (1) habešanu (2) habešanů (1) habešany (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |