Hór

Hledám varianty 'hór' [ hór ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 20:22...obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin...
Numeri 20:23...vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a...
Numeri 20:25...Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi...
Numeri 20:27...před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho...
Numeri 21:4... Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil...
Numeri 33:37...poušti Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce...
Numeri 33:38...kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123...
Numeri 33:39...horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec...
Numeri 33:41... dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně. Vyšli z Calmony a utábořili...
Numeri 34:7...takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu...
Deuteronomium 32:50...lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu. To proto, že jste ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |